Prek projekta EVLIA odkrijte vrednost vaših neopredmetenih sredstev

V ospredju projekta EVLIA je vprašanje, kako lahko mala in srednje velika podjetja uporabijo svoja neopredmetena sredstva pri pridobivanju dodatnih sredstev (posojil in drugih virov financiranja). Rezultat projektnih aktivnosti je metodologija za namen finančne in ekonomske evalvacije neopredmetenih sredstev malih in srednje velikih podjetij, v sodelovanju s strokovnjaki iz finančnega sektorja in podpornih institucij.

 

Šest podjetij v Sloveniji je bilo deležnih celostne analize svojih neopredmetenih sredstev, izsledke analiz pa so vključili v svoje poslovne načrte in strategije. Ta možnost je odprta tudi drugim podjetjem: na portalu www.support2finance.eu lahko preverite, kako visoko se uvrščate po kazalnikih neopredmetenih sredstev, pri podrobnejši analizi pa vam bodo pomagali strokovnjaki CIMRS in Inštituta 'Jožef Stefan'.

 

www.evlia.eu.

 

Projekt se izvaja v okviru Programa Jugovzhodna Evropa, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.