Kaj vam ponujamo?

V zvezi z zasnovo in izvedbo vašega dogodka vam nudimo popolno pomo?:
 • pri zasnovi vsebin dogodka,
 • pri na?rtovanju operativne izvedbe dogodka,
 • pri izbiri prizoriš? in prostorov ter ustrezni rezervaciji le teh,
 • pri izdelavi strategije promocije dogodka in njeni operativni izvedbi,
 • pri izdelavi celostne grafi?ne podobe dogodka,
 • pri postavitvi atraktivne in dinami?ne spletne strani,
 • pri registraciji udeležencev (on-line, mail, faks, telefon),
 • pri celoviti finan?ni operativi, ra?unovodski evidenci ter finan?ni analizi dogodka,
 • pri zagotavljanju tehni?ne produkcija dogodka (ozvo?enje, osvetlitve, projekcije,...),
 • pri organizaciji razli?nih družabnih in tematskih dogodkov pred, med in po samem dogodku,
 • pri izbiri in nabavi promocijskih daril,
 • pri organizaciji in izvedbi prevozov na in med prizoriš?i dogodka,
 • pri zagotavljanju stalne koordinacije in celovitega nadzora nad vsemi fazami dogodka,
 • pri zagotavljanju prevajalskih storitev v razli?nih jezikih,
 • pri izbiri razli?nih animatorjev, promotorjev in hostes,
 • pri kreiranju, vzdrževanju in operativni uporabi baz podatkov udeležencev