Za raziskovalce
Univerze v Mariboru
Za gospodarske partnerje
in investitorje
Za študente
in zunanje sodelavce
raziskovalci podjetja studenti

Pisarna za prenos tehnologij UM kot pomemben člen inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru skrbi za komercializacijo izumov, sodelovanje z gospodarstvom in upravljanje intelektualne lastnine Univerze v Mariboru.

 

Prijavi službeni izum

 

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM

 

Navodila za izvajanje Pravilnika o upravljanju s pravicami IL na UM

Dvignite tehnološko raven svojega podjetja ter najdite nove priložnosti za svoje investicije v visokotehnoloških produktih in storitvah, ki so plod raziskovalnega dela raziskovalcev Univerze v Mariboru.

 

Komercializacija izumov v korakih

Pravice in obveznosti študentov in zunanjih sodelavcev, ki izhajajo iz pogodbenega raziskovalnega dela, financiranega ali sofinanciranega s strani Univerze v Mariboru, so predstavljene na spodnji povezavi.

 

Prijavi izum

 

On-line borza raziskovalnih nalog