Sodelovanje z gospodarstvom

V okviru povezovanja znanstveno-raziskovalne in gospodarske sfere ponujamo različne storitve za pospeševanje prenosa znanja in tehnologij ter organiziramo izobraževanja, usposabljanja in dogodke, s katerimi dvigujemo zavedanje o pomenu zaščite pravic intelektualne lastnine, hkrati pa kreiramo priložnosti za vzpostavljanje stikov in mreženje med akademiki in gospodarstveniki.