R&D Industry: Krepitev inovacijske zmogljivosti

RDIndustry_vhodnaNoč raziskovalcev:

Raziskovalci so med nami!

NR_vhodna

I3SME: Vpeljevanje inovativnosti v podjetja

I3SME_vhodna


Projekti


sprint_projekti

SPRINT:
Ustvarjanje podpornega okolja

FREE_vhodna

FREE: Od raziskav

k podjetjem


 

fort_projekti

FORT:

Nenehno spodbujanje raziskav in izvedb tehnologij

 

 

V evropskih in nacionalnih projektih sodelujemo že od vsega začetka, saj nam aktivnosti v partnerskih mrežah omogočajo izmenjavo znanja in izkušenj, nadgradnjo storitev in večjo fleksibilnost.

 

Lotevamo se področij, ki so tesno povezana z našo osnovno dejavnostjo, t.j. prenosom tehnologij: podpora prenosu raziskovalno-razvojnih rezultatov univerze v lokalno in nacionalno gospodarstvo, izboljšanje okvirnih pogojev za inovacijsko dejavnost in prenos tehnologij, ustvarjanje novih možnosti za izobraževanje strokovnjakov za prenos tehnologij, izgradnja inovacijske kulture na Univerzi.