I3SME

I3SME_logo

i3sme.eu

 

Devet skritih podjetniških prvakov (»Hidden Champions«), identificiranih in izpostavljenih v okviru projekta, je morda najbolj viden, a še zdaleč ne najpomembnejši rezultat projekta. Partnerji smo zasnovali in izpeljali benchmarking analizo med 927 malimi in srednje velikimi podjetji iz 6 držav, ki so se primerjala med seboj glede na kazalce inovativnih poslovnih praks. Analiza nam je omogočila vpogled v poslovanje teh podjetij, na podlagi česa smo lahko oblikovali ukrepe in strategije za izboljšanje njihove inovativnosti in uspešnosti.

 

I3SME_fotka

Pomemben člen projekta so t.i. 'pospeševalci razvoja' (facilitators), ki so se usposabljali tekom trajanja projekta za namen izvedbe benchmarking analize ter končnih ukrepov za spodbujanje inovativnosti v podjetij - tudi po samem koncu projekta.

 

Na pobudo projekta smo Srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev v letih 2009-2011 obogatili z 'raziskovalnimi koktejli'. Del programa je bil tako namenjen mreženju in razpravi o aktualnih gospodarskih temah ter rezultatih projekta.

 

Trajanje projekta: 30 mesecev (oktober 2008 – marec 2011).


CE_logo

Projekt se izvaja v okviru Programa Srednja Evropa (Central Europe Programme) s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF – European Regional Development Fund).