FREE

FREE_logo

 

free.unideb.hu

 

Projekta FREE smo se lotili s ciljem oblikovanja novih načinov za izboljševanje dostopa do znanstvenega znanja in uporabo tega znanja v gospodarstvu. Z mednarodnim sodelovanjem želimo povečati vpliv javne raziskovalne dejavnosti kot pomembnega dejavnika pri gospodarskem razvoju ter prispevati k uresničevanju inovacijskih in razvojnih potencialov območja Srednje Evrope.

 

FREE_fotka

Za TehnoCenter UM je FREE izrednega pomena. Mednarodno partnerstvo sestavljajo strokovnjaki iz štirih držav (poleg Slovenije še Madžarska, Italija in Češka), ki se vsakodnevno srečujejo bodisi s prenosom tehnologij bodisi s spodbujanjem inovativnosti v svoji regiji na kak drug način.

 

Skupaj smo vzpostavili mrežo 'inovacijskih posrednikov' z interdisciplinarnimi kompetencami, ki spodbujajo prevedbo znanja v gospodarsko uporabno tehnologijo in storitve. V pomoč sta jim Priročnik o inovacijskih sistemih in Priročnik o inovacijskih storitvah, kjer smo zbrali uspešne primere in ureditve v posameznih državah in na EU ravni, ki služijo kot primeri dobrih praks in opora ob vpeljevanju novih storitev in sistemov ter izboljševanju obstoječih. Javno dostopna baza raziskovalnih laboratorijev in inštitutov ter inovacijskih posrednikov (www.researchdirectory.eu) zajema vse tovrstne institucije v regijah, zastopanih v projektu. Izdajamo tudi Patentne in tehnološke novice, ki raziskovalcem podajajo osnovne informacije in praktične nasvete iz področja zaščite pravic intelektualne lastnine. Patentne in tehnološke novice: izdaja 1, izdaja 2, izdaja 3, izdaja 4

 

Projekt se bo zaključil v tem letu. Pred nami sta še izvedba usposabljanja na temo upravljanja z intelektualno lastnino in izvedba pilotnih projektov, kjer bo vloga inovacijskih posrednikov preizkušena na 10 podjetjih v vsaki regiji. Na doseženih rezultatih bomo gradili tudi s prihodnjimi projekti in s svojim znanjem poskušali prispevati k razvoju prenosa tehnologij ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše.

 

Trajanje: 32 mesecev (november 2008 – junij 2011).


CE_logo

Projekt se izvaja v okviru Programa Srednja Evropa (Central Europe Programme) s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF – European Regional Development Fund).