Projekt FORT

project fort logo

http://project-fort.com

 

Kaj je projekt FORT?

FORT (akronim za FOstering continous Research and Technology application, v prevodu - nenehno spodbujanje raziskav in izvedb tehnologij) je projekt, katerega glavni področji delovanja sta vzpostavitev zmogljivosti za razširjanje in uporabo inovacij.

 

Cilji projekta FORT:

- krepitev čezmejnega in regionalnega inovacijskega sistema,
- višja inovacijska dejavnost v malih in srednje velikih podjetij,
- krepitev povezave med organizacijami za podporo inovacijam,
- večje število skupnih projektov R & R,
- grajenje inovacijske kulture,
- povečanje sposobnosti strokonjakov za prenos tehnologij in vodij grozdov.

 

Glavne ciljne skupine:

- mala in srednje velika podjetja,
- javne raziskovalne organizacije (visokošolski zavodi, raziskovalni centri),
- predstavniki inovativnih sistemov (ministrstva, regionalne razvojne agencije, posredniške institucije, kot so pisarne za prenos tehnologij in centri za podporo podjetjem, itd.)

 

Pomembnost projekta FORT

Projekt je velikega pomena za razvoj slovenskega nacionalnega inovacijskega sistema. Partnerji prihajajo iz različno razvitih držav in regij, zato se tudi sistemi prenosa znanja močno razlikujejo med seboj. Od sodelovanja pričakujemo:

- izboljšanje osnov za delovanje sistemov prenosa tehnologij,

- vpogled v delovanje drugih inovacijskih sistemov in izmenjava izkušenj;

- vzpostavljanje možnosti za transnacionalno sodelovanje podjetij in raziskovalnih organizacij znotraj določenih sektorjev.        

Tehnocenter UM d.o.o je vodilni partner (leading partner) projekta FORT.    

research and technology application