SPRINT - Ustvarjanje podpornega okolja za okrepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na čezmejnem področju

sprint logo

 

Namen projekta je spodbuditi inovativno aktivnost podjetij na manj razvitem obmejnem področju Slovenije in Hrvaške. Če upoštevamo globalne trende in vsesplošno prisotnost krize , postane jasno, da je dolgoročni in trajnostni razvoj tudi podravsko - pomurske regije mogoč edino s povečanjem inovativnosti – to pomeni z vpeljevanjem novih idej in tehnologij v poslovne in proizvodne procese podjetij. Za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja se mora občutno povečati dodana vrednost, ki jo ustvarja regionalno gospodarstvo. Projektni partnerji bomo združili moči pri zbiranju, organiziranju in sistematizaciji podatkov o inovativnih in razvojno naravnanih podjetjih, kompetencah raziskovalnih ustanov, obstoječih spodbudah za inovativnost in razvoj na obeh straneh meje, ter pripravili predloge za izboljšanje sistema podpornih dejavnosti, ki bodo služila inovativnim podjetjem na poti od razvoja izdelka do večje konkurenčne prednosti.

 

Prednost programskega področja je dolgotrajno gospodarsko sodelovanje obeh držav.

Cilji:

Splošni cilj

Ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti gospodarstva s povezovanjem podjetij in znanstveno–raziskovalnih institucij na manj razvitem čezmejnem področju s ciljem ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora.

 

Specifični čezmejni cilji:

- identifikacija inovativnega potenciala podjetij in podpornih institucij,

- regijsko in čezmejno povezovanje podjetij z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami (za okrepitev sodelovanja ter povečanje pretoka znanj in tehnologij),

- soustvarjanje skupnih razvojnih idej podjetij in RR institucij,

- priprava predlogov za spodbujanje rasti inovativnih podjetij; priporočila namenjena javnemu sektorju in gospodarstvu za izvajanje ukrepov prenosa znanj in tehnologij iz raziskovalnega v podjetniško okolje,

- izboljšanje poslovno/tehnološkega sodelovanja med regijami na čezmejnem področju in integracija področja v mednarodne tehnološke iniciative.

 

Opis / Rezultati:

SPRINT KORISTI = OKREPLJENO ČEZMEJNO SODELOVANJE

• Javno dostopna zbirka podatkov o inovativnem potencialu podjetij in podpornih institucij na čezmejnem področju.

• Nova partnerstva med podjetji ter institucijami/ustanovami na področju RR.

• Analizirana podjetja in institucije s poudarkom na potrebah na RR področju in dejavnostih povezanih s prenosom tehnologij.

• Povečano število čezmejnih partnerstev med gospodarskimi subjekti.

• Povečano število skupnih razvojno–raziskovalnih projektov.