R&D Industry

RDIndustry_logo

rdindustry.uni-mb.si

 

R&D Industry je mednarodni projekt pod vodstvom Univerze v Mariboru. Najpomembnejši rezultat projekta bo platforma za spremljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti na univerzah, ki bo omogočila tudi bolj organizirano in pregledno upravljanje s pravicami intelektualne lastnine in prenos znanja na splošno.

 

TehnoCenter UM bo k projektu prispeval svoje strokovno znanje pri aktivnostih vzpostavitve povezav s podjetji in organizaciji aktivnosti mreženja. V dveletnem obdobju bomo izvedli dva ciklusa obiskovanja podjetij: identificirali bomo 50 podjetij iz različnih gospodarskih področij, 20 izmed njih pa bomo natančneje analizirali z vidika obstoječih intelektualnih sredstev, znanja ter R&R potreb z namenom iskanja kompatibilnosti in skupnih podjemov z javnimi raziskovalnimi institucijami. Organizirali bomo tudi podporne aktivnosti mreženja, t.j. raziskovalnih zajtrkov in letnih srečanja med raziskovalci in predstavniki podjetij.

 

mediteran

Trajanje: 36 mesecev (september 2010 – avgust 2013)

Program je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.