Vlogo za znamko in model je mogoče odslej pri URSIL vložiti tudi elektronsko

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) od 5. novembra 2014 omogoča oddajo elektronske vloge za registracijo znamke in modela prek spletne aplikacije za elektronsko vlaganje, ki jo je razvil v tesnem sodelovanju z OHIM – Uradom za usklajevanje na notranjem trgu. Sistem za e-vloge je URSIL vzpostavil s ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje in skrajšanja postopkov registracije pravic industrijske lastnine, s čimer je naredil pomemben korak k posodobitvi svojega poslovanja in k postopnemu prehodu na elektronsko poslovanje.

 

Vir: URSIL