Prijava službenih izumov na Univerzi v Mariboru

 

NAVODILA ZA PRIJAVO SLUŽBENEGA IZUMA

V skladu s Pravilnikom o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: pravila UM) so zaposleni na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: UM) dolžni na primeren način obvestiti svojega delodajalca o izumih, odkritih oziroma ustvarjenih na podlagi delovnega razmerja na UM.

 

Pred oddajo prispevka (npr. povzetka raziskovalnega dela, znanstvenega članka ali monografije) za objavo ali pred javno predstavitvijo oziroma razkritjem izuma tretjim osebam vam zato priporočamo, da se o tem posvetujete s strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM, saj vsako razkritje nepooblaščenim osebam lahko resno ogrozi zaščito izuma s patentom ali drugo vrsto pravic industrijske lastnine. Zgodnje in karseda popolno razkritje službenega izuma Univerzi in Pisarni za prenos tehnologij UM je torej ključnega pomena. Kljub temu oziroma prav zaradi tega pa je obvestilo o izumu kasneje možno tudi dopolniti.


Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo izuma služi kot pisno obvestilo UM in Pisarni za prenos tehnologij UM o vašem izumu ter vsebuje vse podatke, ki so potrebni za sprejem odločitve o prevzemu službenega izuma. Informacije, posredovane na obrazcu, bo Pisarna za prenos tehnologij UM uporabila za potrebe (1) ugotavljanja dejanskega imetništva obstoječih pravic intelektualne lastnine ter morebitnega obstoja pravic in obveznosti tretjih oseb (kot so npr. študenti in zunanji sodelavci ter gospodarski partnerji in investitorji), (2) ocenjevanja potenciala izuma za zaščito in trženje ter (3) zagotavljanja najprimernejše podpore in storitev za vas. Obenem pa z razkritjem informacij na obrazcu omogočite evidentiranje obstoječe intelektualne lastnine UM in sodelovanja UM z gospodarstvom ter spremljanje izhajajočih pogodbenih obveznosti in veljavnosti pravic industrijske lastnine UM.

Vse obrazce za prijavo izumov na UM pregledajo strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM. V primeru, ko UM v celoti ali v omejenem obsegu financira stroške postopka prevzema izuma, UM najkasneje v treh mesecih od prejema obrazca izumitelja obvesti, ali bo razkriti izum prevzela. Rektor UM odločitev sprejme na podlagi mnenja komisije, ki jo sestavljajo predstavnik članice UM, s katere prihaja primarni izumitelj, predstavnik UM, ki predstavlja znanstveno disciplino, s katere je izum, in predstavnik Pisarne za prenos tehnologij UM. V primeru, ko financiranje stroškov postopka prevzema izuma na UM v celoti zagotovi izumitelj, pa UM popolno prevzame izum brez predhodne priprave mnenja s strani komisije.

Pisarna za prenos tehnologij UM si bo po svojih najboljših močeh prizadevala poiskati ustrezne partnerje za nadaljnji razvoj in komercializacijo prevzetih izumov. Vsi dohodki, ki bodo nastali pri gospodarskem izkoriščanju prevzetih izumov, se v skladu s pravili UM delijo med (1) izumitelje, (2) članico UM in raziskovalno skupino, ki je ustvarila izum, ter (3) UM in rektorjev sklad. Zaradi potrebe navajanja izumiteljev na morebitnih patentnih prijavah in za zagotovitev pravične delitve dohodkov od gospodarskega izkoriščanja izumov je potrebno v obrazcu navesti vse osebe, ki so na kakršenkoli način prispevale k nastanku izuma.

Izpolnitev tega zaupnega obrazca je prvi korak k prevzemu, zaščiti in komercializaciji vašega izuma, zato vas prosimo, da dosledno odgovorite na vsa vprašanja. Pomanjkljivosti in nedoslednosti pri izpolnjevanju obrazca namreč vodijo k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom, h katerim vas bodo dolžni pozvati sodelavci s Pisarne za prenos tehnologij UM. Slednje pa tudi upočasnjuje proces komercializacije vašega izuma in zakasni pričetek prejemanja dohodkov od komercializacije. V primeru nejasnosti ali težav pri izpolnjevanju obrazca vam zato priporočamo, da se po pomoč obrnete na strokovnjake Pisarne za prenos tehnologij UM.

Vsakršna komunikacija med vami in strokovnim osebjem UM in Pisarne za prenos tehnologij UM je zaupne narave, saj so vse osebe, ki bodo v postopku presoje prevzema službenega izuma na UM izvedele za izum, le-tega po službeni dolžnosti dolžne zadržati v tajnosti oziroma tega vedenja ne smejo izkoristiti in tudi ne razkriti brez izrecnega pisnega soglasja vseh izumiteljev in UM. Za potrebe razkrivanja izumov tretjim osebam zato priporočamo uporabo sporazuma o nerazkrivanju informacij. Za pomoč pri pripravi le-tega se lahko obrnete na strokovnjake Pisarne za prenos tehnologij UM.

Za vse dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazca se lahko obrnete na Pisarno za prenos tehnologij UM, TehnoCenter UM, bodisi po telefonu na +386 2 2355 344, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali nas obiščite na Krekovi ulici 2 v Mariboru (1. nadstropje).