Naše poslanstvo

TehnoCenter Univerze v Mariboru je prva univerzitetna pisarna za prenos tehnologij v Sloveniji, ustanovljena leta 2005 po zgledu dobrih praks na drugih univerzah po svetu. Delujemo kot vmesnik med univerzitetno raziskovalno sfero in gospodarstvom, državnimi institucijami in drugimi udeleženci na področju raziskav in njihovega trženja.

 

zakaj_vecjaDejavnost TehnoCentra Univerze v Mariboru obsega vse segmente na področju prenosa novosti v gospodarsko in podjetniško prakso. Pomembni cilji našega delovanja so:

  • povezovanje Univerze v Mariboru z gospodarstvom in obratno;
  • prenos novega znanja in tehnologij iz akademske sfere v gospodarsko prakso;
  • podpora raziskavam na fakultetah in v gospodarstvu;
  • uveljavitev inovatorske kulture in ustvarjalnega okolja za raziskovalce;
  • zaščita izumov in upravljanje z intelektualno lastnino Univerze v Mariboru;
  • prispevek k pospešenemu gospodarskemu in trajnostnemu razvoju Slovenije in še posebej regije.

 

Prednosti, ki jih prinaša takšen način prenosa tehnologij:

  • raziskave ustvarjene na Univerzi v Mariboru prispevajo k izboljšanju našega življenja;
  • komercializacija pripomore k večjim raziskovalnim zmožnostim v prihodnosti;
  • komercializacija novih tehnologij posredno pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest za diplomante ter pozitivno vpliva na gospodarski razvoj regije in države;
  • z organiziranim prenosom se zagotovijo večja učinkovitost in višji prihodki od gospodarskega izkoriščanja za raziskovalce ter dodatna sredstva za nadaljnje raziskave na Univerzi v Mariboru.