S kom sodelujemo?

TehnoCenter UM pri prenosa tehnologij iz raziskovalne sfere Univerze v Mariboru v gospodarstvo sodeluje z drugimi členi podpornega okolja Univerze v Mariboru, zlasti z zavodom RAZ:UM, Univerzitetnim podjetniškim inkubatorjem Tovarno podjemov in Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije - CIMRS.

 

Nepogrešljivi partnerji TehnoCentra UM na področju prenosa tehnologij so tudi:sodelujemo_vecja